PROMO Video

Nahrávky MP3

Duo Seraphim

Nebanovala by

Ara more, pašal ma!

O NÁS

Ženský spevácky zbor Vocals pri PKO v Prešove vznikol v roku 2010. Pôsobí v ňom 26 členiek pod vedením dirigentky Bronislavy Feckovej. Repertoár zboru je rôznorodý.

Zbor pravidelne usporadúva vianočné a výročné koncerty, koncertuje na Slovensku aj v Čechách. V roku 2016 si zbor vyspieval zlaté pásmo na 2. ročníku Celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke speváckych zborov v Košiciach, na Medzinárodnom festivale sakrálnej hudby Cantate Deo v poľskom Rzesowe 3. miesto a na festivale Viliama Figuša Bystrého v Banskej Bystrici zboru bolo udelené strieborné pásmo .V rokoch 2017a 2018 bol zboru udelený titul Laureát súťaže v rámci regionálnej prehliadky zborov v Prešove.

K posledným reprezentačným úspechom zboru patrí strieborné pásmo získané na medzinárodnom festivale Bratislava Cantat II 2018.V júli 2019 sa zbor zúčastnil na festivale Severnoe Belkanto v Sanktpeterburgu (Rusko ),kde získal zlatého aj bronzového leva a dirigentke bola udelená cena za najlepší dirigentský výkon.

Profil dirigenta

Bronislava Fecková je absolventkou Pedagogickej fakulty v Nitre, odboru hudobná výchova a ruský jazyk a literatúra (1987 - 1992). Po ukončení štúdia pôsobila v Základnej umeleckej škole v Sabinove a v Košiciach, kde vyučovala hudobnú teóriu a hru na klavír. V r. 2003 úspešne absolvovala rigoróznu skúšku a získala titul PaedDr. Od r. 1994 vyučuje v Základnej škole v Ľuboticiach, kde podporuje a rozvíja talent hudobne nadaných detí.

Od r. 2010 diriguje Ženský spevácky zbor VOCALS v Prešove. Pravidelne sa zúčastňuje dirigentských kurzov, ktoré organizuje Národné osvetové centrum v Bratislave.